Wierzymy, że sport, to coś więcej.

Wierzymy, że przez sport możemy wzbudzać w dzieciach poczucie własnej wartości, szacunku do innych, kształtować ich dobre charaktery i sprawiać, aby dzisiejsze dzieciaki stawały się dobrymi dorosłymi ludźmi.

To właśnie jest nasza misja. Jak ją realizujemy?

Przez zajęcia sportowe z zakresu koszykówki, siatkówki i judo, które prowadzone są przez najlepszych i oddanych sprawie trenerów. To tak naprawdę dla nich dzieci przychodzą na zajęcia. Wiemy to, bo naszą szkółkę prowadzimy już od 2010 roku.

Oczywiście, ważne dla nas jest też to, aby dzieci uczestniczące w naszych zajęciach sportowych, były zdrowsze, rozwinięte motorycznie i koordynacyjnie. Chcemy aby sport stał się częścią ich życia i aby towarzyszył im już na zawsze.

Oprócz cotygodniowych zajęć w szkołach podstawowych, przygotowujemy obozy letnie i zimowe oraz... co cieszy się ogromną popularnością - doroczny turniej mikołajkowy, oraz turniej z okazji Dnia Dziecka (który przeprowadzony może być nawet na Tauron Arenie w Krakowie).

Posiadamy też własną kadrę - siatkówki i koszykówki, w których trenują i rozgrywają poważne mecze, najlepsi zawodnicy wyłaniani spośród uczestników naszych zajęć.

Wszystko razem - treningi, wychowanie, turnieje, obozy, kadra jest więc oddawane w ręce Państwa oraz dzieci, które stają się częścią naszej rodziny.

Rodziny, do której serdecznie wszystkich zapraszamy 🙂